xxx

Sławomir Rosolski dr inż. arch.

 1. urodzony 19 lipca 1961 roku w Ostrowie Wielkopolskim.
 2. zamieszkały 61-066 Poznań, Polska, ul. Majakowskiego 312 i.
 3. 13 września 1988 roku – uzyskał tytuł magistra inżyniera architekta w Politechnice Poznańskiej na Wydział Budownictwa Lądowego w zakresie architektury, studia magisterskie dzienne, nr dyplomu 5951.
 4. 01 grudnia 1988 roku – praca dydaktyczna na stanowisku asystenta stażysty w Politechnice Poznańskiej w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego w Zakładzie Architektury.
 5. 01 grudnia 1989 roku – praca dydaktyczna na stanowisku asystenta w Politechnice Poznańskiej w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego w Zakładzie Architektury.
 6. 01 października 1997 roku – praca dydaktyczna na stanowisku wykładowcy w Politechnice Poznańskiej w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego w Zakładzie Architektury.
 7. 27 marca 1998 roku – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki, nadanego uchwałą rady Wydziały Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej w Poznaniu, nr dyplomu 1247.
 8. 01 października 1998 roku – praca dydaktyczna na stanowisku adiunkta w Politechnice Poznańskiej w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego.
 9. 15 grudnia 2000 roku – uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie planowania przestrzennego w Politechnice Poznańskiej na Wydziale Architektury, nr świadectwa 3084.
 10. 11 marca 1992 roku – uzyskanie decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, funkcji projektanta w specjalności architektonicznej, w zakresie architektury, nr UAN7342-1492.
 11. 01 grudnia 1988 roku – praca artystyczno-projektowa w zakresie projektowania i realizacji od działalności w pracowni projektowej TKT przy Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego Politechniki Poznańskiej po dzień dzisiejszy w ramach własnej pracowni projektowej Autorska Pracownia Projektowa Sławomir Rosolski Architekt Poznań.
 12. 07 marca 2002 roku – wpisanie na listę Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów i nadanie numeru członkowskiego WP-0184.
 13. Od 2003 r. - członek Komisji Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.
 14. Od 2033 r. - członek Zespołu Ekspertów przy Sądzie Konkursowym "Złoty Medal" Międzynarodowych Targów Poznańskich.
 15. Od 2011 r. - członek Prezydium Komisji Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.
 16. Wielokrotny laureat licznych, prestiżowych nagród.